Author: Fredriksson

Risken med fel efternamn

Risken med fel efternamn

Alla människor borde ha samma förutsättningar till att lyckas i livet. Detta är teoretiskt sett en viktig del i det svenska samhället. Ur ett praktiskt perspektiv kan man dock fråga sig om alla har samma möjligheter? Minoritetsgrupper vittnar om att

Bötesregler vid Id06

Bötesregler vid Id06

Att bli bötfälld är aldrig roligt. Ibland kan dock en bötfällning var det enda medlet för att upprätthålla lag och ordning. Byggbranschen präglas exempelvis av ett kontinuerligt säkerhetsarbete. Alla som arbetar på ett bygge ska vara säkra på jobbet. ID06