Positiva erfarenheter som bemanningssjuksköterska

Vårdpersonalen är otroligt viktig för hela samhället. De som arbetar inom vården får ofta uppskattning för deras arbete. Karriärsutsikterna inom yrket var däremot under en lång tid begränsade. Idag finns det fler möjligheter, inte minst på grund av det digitala samhället. Många sjuksköterskor vill dock arbeta på fysiska arbetsplatser.

Sjukhuset är ibland en stressig arbetsplats. Ibland måste de anställda jobba över flera dagar på raken. Anställningsvillkoren är inte heller de bästa på alla sjukhus. Lönerna kan vara låga och många upplever det som svårt att få igenom en löneökning.

I takt med detta har en ny bransch växt fram. Det är en slags bemanningsbransch där sjuksköterskor arbetar på olika platser. Ibland byter de arbetsplats flera gånger om året. Detta ger bättre möjligheter till en god löneutveckling. Det skapar också en omväxling som gör att man kanske orkar jobba längre in på ålderns höst.

Man skulle därför kunna säga att de positiva erfarenheterna kan förklaras av bättre och roligare villkor. Om man exempelvis inte trivs kan man alltid byta när kontraktet går ut. Ofta skriver man kontrakt på 6 månader eller ett år. Många sjuksköterskor är anställda av bemanningsföretagen, vilket gör att de får lön även under perioderna när de inte jobbar aktivt.

Bemanningssjuksköterska är ett intressant sätt att jobba på. Det kan vi konstatera redan efter denna korta introduktion. Men det måste väl finnas några nackdelar?

Givetvis finns det nackdelar. En nackdel är att det blir för mycket omväxling. Många människor gillar rutiner och lön kanske inte är det man prioriterar mest. I dessa fall kanske man inte bryr sig så länge inte arbetsgivaren ställer orimliga krav på övertidsarbete och dylikt. 

Anledningar till att arbeta som bemanningssjuksköterska

  • Många studerar till sjuksköterska för att kunna få en trygg anställning. De är inte alltid medvetna om att de ger sig in i en bransch med många möjligheter. Man kan exempelvis specialisera sig på narkos eller jobba inom psykiatri.
  • Ofta måste man prova något själv för att se om det passar. Det kan se bra ut i teorin, men när man väl provar själv så känner man sig malplacerad. Om du arbetar som bemanningssjuksköterska kan du få erfarenhet av en rad olika arbetsplatser. Detta kanske ger dig blodad tand till att studera vidare eller göra karriär inom ett verksamhetsområde.
  • Det är inte heller enkelt att veta var ens styrkor ligger. Många tror att de inte klarar av stress. I själva verket kan det vara så att man är den som agerar lugnt och rationellt i svåra situationer. Sådana situationer uppkommer ofta på akuten. Återigen, för att själv ta reda på om man passar där behöver man egen erfarenhet.
  • Det finns också verksamhetsområden som ligger långt ifrån vad vi människor brukar uppleva. Ett sådant område är psykiatri. Många av oss kommer aldrig behöva bli behandlade inom psykiatrin. Vi saknar därför kunskap om vad som sker på de låsta avdelningarna. Vi kan givetvis läsa om behandlingar och dylikt, men det är inte samma sak som praktisk erfarenhet.

Som du ser finns det flera anledningar till att prova arbetet som bemanningssjuksköterska. Det handlar inte bara om lön och anställningsvillkor som vi beskrev tidigare.

Det finns alltid jobb till sjuksköterskor som är villiga att pröva på något nytt. Ibland behöver man gå utanför den egna bekvämlighetszonen för att ta nästa steg i karriären och livet. Glöm aldrig att det finns möjligheter som bara kräver att man arbetar hårt samt är motiverad. Man behöver inte bli bäst eller ha mycket talang för att lyckas.

Fler argument

Jobbet som bemanningssjuksköterska ger dig mer tid med barnen. Du får nämligen ofta möjligheten till att lägga upp ett flexibelt arbetsschema. Kanske föredrar du att jobba hårdare i perioder för att sedan vara ledig i flera veckor. Bemanningsanställningen brukar som sagt innebära högre lön. Detta är också en anledning till att du kan ta ut mer ledighet. 

Vi måste också prata om bristen på vårdpersonal inom vissa regioner. Det kan exempelvis handla om glesbygden och jourläkare. Detta resulterar i flera problem. Man kan dock lösa dessa problem genom flexibilitet. 

En del läkare är nämligen beredda att jobba som jourläkare om de får lite mer i lön. Samma förhållande gäller för sjuksköterskor. Detta är en billig lösning för samhället. Vi har som bekant ett välfärdssamhälle där alla människor ska få hjälp av staten. Om så inte sker kommer medborgarna snabbt protestera. 

Vårdpersonal på jour är en billig lösning för att anställningarna ofta sker utanför den offentliga sektorn. Staten behöver med andra ord inte ombesörja med anställningar och villkor som i längden kan kosta mer än de smakar. Bemanningsföretagen brukar fakturera mycket pengar, men de tar också ansvaret för sina anställda.

Så varför ska staten investera pengar i detta? Ökad läkarnärvaro ger större säkerhet för äldre. Det ger också trygghet till människor som ofta lever ensamma och kan känna sig övergivna av samhället.

Positiva erfarenheter som bemanningssjuksköterska