Brist på pengar grund för uppsägning

Det finns inte så många olika anledningar till att avskeda en person. I alla fall inte på lagligt sätt. Som tur är så styrs mycket av arbetslivet av avtal, så det blir enklare för alla parter att veta vad som gäller. Å andra sidan kan dessa lagar vara komplicerade eller behöva tydas. Så när det kommer till en viss situation brukar det vara bäst att anlita någon för laglig rådgivning. 

En av de stora anledningarna till att säga upp någon har att göra med arbetsbrist. Det finns inte tillräckligt med jobb för alla de anställda. Eller så är det brist på pengar som gör att företaget måste dra ner på personalen. Så länge som verksamheten verkligen har de här problemen, och inte anställer några andra personer, så är det inte mycket du kan säga om saken. Det är vid personliga grunder som det kan bli lite större diskussioner.

Lagar som styr din anställning

 Som företagare så förväntar du dig en viss insats av dina medarbetare. Det brukar ofta nämnas vad de ska göra redan i kontraktet, så att alla parter vet vad som gäller. Du kanske grundar hela anställningen på det faktum att hen har en viss utbildning eller erfarenhet. Som arbetsgivare har du dock även vissa skyldigheter. Du ska betala ut lönerna i tid, och med de rätta summorna. Om det skulle visa sig att någon inte passar till posten kan du behöva omplacera dem till andra uppgifter. Inte alltid så enkelt när någon blir uppsagd på grund av personliga skäl

Ibland går det inte att omplacera någon. Eller de har gjort sig skyldiga till något som inte är acceptabelt. Bland annat får du inte göra något som kan skada det företag du jobbar för. Det inkluderar allt du säger och gör, både på arbetstid och din fritid. Du kan inte tala illa om firman inför klienter eller på annat sätt få det att vackla. Brottslighet är naturligtvis helt emot lagen, men det finns mycket annat som du måste vara försiktig med. Läs mer om lagen runt uppsägningar. 

Svårt att få det att gå runt

I dagens samhälle är konkurrensen hårdare än någonsin förr. På grund av olika ekonomiska kriser gäller det mer än någonsin att visa framfötterna. Du måste hitta något som gör dig till ett bättre val än dina konkurrenter. Det kan handla om att anställa mer kvalificerad personal, men kan även vara en fråga om att omstrukturera hela företaget. Tyvärr är det inte alla som klarar av att göra detta. När pengarna försenas tvingas företag säga upp anställda

Problemet här är att utan anställda kan du inte driva en verksamhet. De är grunden för att du ska lyckas. Men när det inte finns tillräckligt med pengar så kan du bli tvungen att avskeda. Det är tråkigt när stöd för verksamheter inte hinner fram i tid. Den där summan som skulle kunna ha fått dem att överleva blir försenad, med stora konsekvenser. Speciellt för de små verksamheterna som ännu inte börjat tjäna så mycket pengar. De har inte samma marginaler att falla tillbaka på för att klara sig genom de svåra tiderna. 

Andra orsaker till uppsägning

Alla anställda har plikt att följa instruktioner från sin arbetsgivare. Det kallas för lydnadsplikt. Du kan inte insistera på att bara göra vissa uppgifter. Det går inte att säga att en del saker är under din ställning. Här har arbetsgivaren ganska stor handlingskraft. De kan till viss grad bestämma vad var och en ska göra. Inom ramarna för avtalet, naturligtvis, men det är ändå upp till dem. Kanske inte så konstigt med tanke på att företaget är deras. 

Så om du inte följer den här plikten kan den ligga till grund för uppsägning. Naturligtvis brukar det vara diskussioner och eventuella friktioner innan det kommer så pass långt. Förhoppningsvis klarar ni av att lösa det långt innan det kommer till hotet om uppsägning. 

Andra gånger är det dina medarbetare som är grunden till problem. Speciellt om det är någon som är viktig och som ledningen inte vill mista. Då kan alla andra ligga illa till vid dispyter eller meningsskiljaktigheter. Ibland kan du vara skyddad av ditt kontrakt, men så är inte alltid fallet. Expressen berättar om en känd skådespelar som ligger bakom avskedning av kollegan. 

Överleva livet på arbetsplatsen

För det mesta så flyter det på i jämn takt på en arbetsplats. Men det är viktigt att känna till både dina rättigheter och skyldigheter. Ingen ska kunna köra över dig, på något sätt. Du måste inte tolerera något tråkigt bara för att få behålla jobbet. Samtidigt så har du dina egna skyldigheter, som att följa instruktioner och vara lojal mot ditt företag. Allt det här är ganska normalt för de flesta. Och när det skulle komma till diskussioner eller tvister så har du alltid lagen att falla tillbaka på. 

Brist på pengar grund för uppsägning