Koppling mellan företag och pandemin

Pandemin har skapat problem för många människor runt om i världen. En del människor har kunnat behålla sina anställningar och därmed också sina inkomster. Bakom kulisserna har det dock i många fall funnits stora problem. Många företag har fått vända på varje krona för att kunna överleva. 

En del branscher har nästan gått under på grund av pandemin. Resebranschen är ett exempel. Den är fortfarande under isen och man vet inte när den kommer att återhämta sig. Många människor har därför förlorat deras jobb.

I en del länder har dock politikerna gått in med stödpaket. Detta har räddat många verksamheter, speciellt dem som har avstannat till följd av krisen. 

Ett stort problem med denna pandemi är att den kom helt oförväntat. En del företag hade därför gått in med stora investeringar i exempelvis inventarier eller personal när viruset lamslog världen. Detta skapade med andra ord en dominoeffekt som förstärktes av den redan svaga balansräkningen.

Många människor hade nog önskat att de var anställda hos en myndighet när viruset började påverka samhället. Dessa jobb brukar vara säkra och man kan räkna med att lönen kommer in som vanligt på kontot varje månad.

Om man redan befinner sig i en prekär situation kan man dock inte önska sig ur den. Man måste vara proaktiv och ta svåra beslut. Som företagsägare kan du alltid kontakta dina leverantörer om du inte kan betala fakturorna. Du kan också förklara för dina anställda att du inte har tillräckligt med pengar för att betala ordinarie löner.

Du kan dessutom vidta åtgärder som minskar sannolikheten för att du hamnar i samma svåra situation igen. En bra åtgärd är att teckna en företagsförsäkring. Ta dig en närmare titt på olika företagsförsäkringar.

Myndigheterna inom välfärden och pandemin

Välfärden och dess ekonomiska resurser sätts på prov under arbetslösheten som breder ut sig i landet. Det finns dessutom många fristående organisationer som har testats hårt under 2020.

  • Ett bra exempel på detta är fackförbunden. De erbjuder inkomstförsäkring och andra förmåner till medlemmarna. Under 2020 blev många medlemmar tvungna till att maximera dessa förmåner. Många förbund har dock klarat av den ekonomiska pressen. De har däremot inte kunnat hålla de utlovade handläggningstiderna.
  • Ett annat bra exempel är a-kassorna som definitivt har blivit testade i ljuset av pandemin. Flera människor har blivit arbetslösa, vilket innebär högre utbetalningar. Även a-kassorna har klarat detta bra om vi bortser från de förlängda handläggningstiderna. 
  • Inom välfärden är det främst Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som har fått kämpa hårt. Vi kan också lägga till Alfakassan som sköter arbetslöshetsersättning till människor som inte har varit anslutna till en a-kassa under tiden de har arbetat.
  • Alla dessa institutioner har klarat pandemin bra, även om de också har haft långa handläggningstider. Detta har sammantaget bidragit till att svenskarna har kunnat känna någon sorts trygghet under krisen, även om man har förlorat jobbet.
  • Sverige gick in i krisen med flera år av högkonjunktur bakom sig. Detta gjorde så att regeringen kunde satsa extra på vissa yrkesgrupper. Man har också kunnat skjuta till tillräckligt med pengar till de myndigheter som har behövt resurser.
  • Dessa finansiella tillgångar har möjliggjorts av alla de företag som har jobbat hårt under de senaste 10 åren. De har betalat mycket skatt och har byggt upp välfärden. Man kan därför säga att det inte är mer än rätt att de får ta del av bidrag under svåra tider.

Sammantaget ger detta en positiv bild över det svenska näringslivet, men varför har då så många lidit under pandemin? 

Ofrånkomliga konsekvenser

Företagsförsäkringar under pandemin. Vad är det som gäller? Lyssna på  Sveriges Radio. Detta visar att det finns ofrånkomliga negativa konsekvenser av en pandemi, oavsett om man har en företagsförsäkring eller inte. Man kan exempelvis inte försäkra sig mot alla typer av inkomstbortfall.

Betyder detta att man inte bör vidta nödvändiga åtgärder emot svåra tider? Svaret på den frågan är givetvis nej. Du ska vidta många åtgärder för att på så sätt kunna välja mellan olika alternativ när krisen kommer. En del företag använder sig av bemanningsföretag för att de inte ska behöva anställa själva. Andra hyr endast den utrustning de använder för att utföra sitt arbete.

Alla dessa åtgärder betyder att man på kort tid kan skära ned på kostnaderna. Om man står utan försäkring samt har mycket egen personal blir detta svårare. Lägg därtill att man kanske äger en anläggning som är dyr i drift.

Samtidigt ska man komma ihåg att svåra tider sällan varar för evigt. Detta gäller även för den pandemi som vi genomlider för tillfället. Färre anmälningar inom företagsförsäkringarna den sista tiden. Detta är bara ett bevis på att saker och ting blir enklare, även om vi för tillfället fortfarande befinner oss i en svår tid. 

Vårt tips är därför att du kämpar och inte ger upp. Försök också vidta åtgärder som kan hjälpa dig nästa gång världen lamslås av en kris.

Koppling mellan företag och pandemin