Värt att satsa på magasinering

Förr i tiden var det inte ovanligt att man föddes och dog i samma bostad. Idag har dock vårt samhälle förändrats. Vi tenderar att flytta flera gånger under vår livstid. Det är också vanligt att vi någon gång lämnar vår hemstad. 

Att flytta brukar vara förknippat med glädje. Vi vill starta ett nytt kapitel i våra liv och vi känner oss därför förväntansfulla. Först måste vi dock städa våra hem och bestämma oss för vad vi vill ha kvar. Saker som vi vill spara kan vi magasinera. Det är en bra lösning som tillåter oss att spara på sådant vi inte har plats för. När vi sedan har städat behöver vi flytta våra saker till vårt nya hem. Lika som bär erbjuder flytthjälp, något som alla behöver.

Vad kan jag magasinera? 

Det finns företag som magasinerar kontorsmöbler och allt annat som kan tänkas finnas på ett kontor. Det finns även företag som magasinerar dina privata ägodelar.

  • Du kan magasinera det mesta som du har i hemmet. Det kan handla om bord, stolar och hyllor. Det kan även handla om mindre saker, såsom prydnadsattiraljer och kläder. Tänk dock på att kläder i regel inte mår bra av att förvaras i en instängd miljö. En inte alltför trevlig lukt kan gro in i klädernas material.
  • Andra populära produkter att förvara är dina gamla dokument. Du kanske har en massa viktiga papper som du kan behöva i framtiden? Dessa kan du med fördel magasinera. Tänk dock på att förvara dina dokument i en pappkartong eller dylikt.
  • Du kan även förvara saker som egentligen används i en utomhusmiljö. Ett exempel på detta är cyklar. Du kan också förvara gamla elektroniska prylar. Detta kan även vara en god idé ur ett framtida lönsamhetsperspektiv. Många gamla elektroniska prylar som fungerar kan ha ett bra värde på andrahandsmarknaden. 
  • Du får dock inte magasinera produkter som kan vara farliga för miljön eller för andra människor. Det kan exempelvis handla om vätskor eller dylikt. Detsamma gäller alla typer av mat, även mat som är känt för att ha ett långt förbrukningsdatum, exempelvis konserver.
  • Du får givetvis inte heller förvara saker som du inte äger. Om detta kommer till allmänhetens kännedom kan du även skapa problem för företaget som tillhandahåller magasineringen. Du har då brutit mot det avtal som du ingått med företaget. Du får även stå för de civilrättsliga konsekvenserna som är specifika för dig.

När man lever på ett begränsat antal kvadratmeter

Det är inte alltid som flytthjälp behövs enligt Expressens artikel. I det här fallet handlar det om en lägenhet som är 10 kvadratmeter stor. Den som köper lägenheten behöver nog inte bekymra sig om varken flyttstädning eller magasinering. Du kanske undrar hur detta påverkar dig?

Urbaniseringen har lett till att vi tenderar att söka oss närmare och närmare storstäderna. I framtiden kanske vi därför inte kan räkna med att bo på stora bostadsytor. Kanske kommer även barnfamiljer generellt sett att bo på en yta som omfattar cirka 60 till 70 kvadratmeter.

Detta är att betrakta som en tillbakagång till hur vi en gång levde. Förr levde vi nämligen på mindre bostadsytor och delade ofta rum med varandra. Att barn får dela rum med varandra behöver definitivt inte ses som något negativt. Tvärtom, vi har ett behov av att vara nära andra människor. Vi är inte så självständiga som vi egentligen tror.

Detta leder i det långa loppet till att vi förmodligen kommer samla på oss mindre saker. Vi köper då endast det vi behöver och förvarar inte lika många saker i hemmet. Det vi dock vill spara kanske vi köper magasinering till. Detta gör att vi kan bo på mindre bostadsytor, men samtidigt spara på det vi absolut inte vill göra oss av med. 

Framtidens förvaringsmöjligheter

Det finns potential i magasinering. Det är en förvaringsmöjlighet som står stark i olika konjunkturer. När vi har en lågkonjunktur kanske människor måste flytta. De vill dock förvara sina saker någonstans tills läget har vänt, och de återigen kan bo på en större bostadsyta.

När vi befinner oss i en högkonjunktur kan människor i sin tur se möjligheten till att flytta till en större bostad. De har också mer pengar för att lägga på saker de annars inte har råd med. En sådan sak kan vara magasinering. De kanske tar tillfället i akt att magasinera gamla saker som de inte avser att använda under de närmaste åren. De kan då betala för en magasinering som omfattar en lång tidsperiod.

Men finns det några nackdelar med magasinering sett ur ett större perspektiv?

  • Magasinering kan främja kriminalitet. VLT rapporterade för inte allt för länge sedan om organiserad brottslighet som använde ett magasineringsföretag som sin bas. De odlade bland annat cannabis som de förvarade i företagets lokaler. Det tog lång tid för myndigheterna att komma på var de förvarade drogerna.
  • Detsamma gäller stöldgods. En person som magasinerar en rad olika möbler kan göra detta utan att bli misstänkt för något. Hur ska man egentligen veta vilka möbler som denne köpt själv? Detta är ett dilemma som skapar problem. Möblerna kan exempelvis förvaras under fem år på samma ställe. När de sedan plockas ut har nog personerna som egentligen äger möblerna gått vidare. Efter fem år har nog de allra flesta tappat förhoppningen om att få tillbaka stulna saker.
  • Magasineringsverksamhet kan även drivas av kriminella. Tänk om kriminella driver ett företag som förvarar saker åt ett antal olika kunder. Hälften av förvaringsutrymmet kan dock användas till kriminell verksamhet. Det skulle nog vara svårt för myndigheterna att misstänka brott om verksamhetens delvis drivs korrekt.

Sammanfattning

I den här artikeln har du fått tips om förvaringsmöjligheter, städning och bostadsytor. Ett tips är att du inte bör samla på dig saker som du inte behöver. Att köpa nya saker innebär nästan alltid en förlust. Anledningen till detta är att vi sällan säljer det vi en gång köpt. Ofta beror detta på att vi helt enkelt inte har ork eller lust att sälja våra saker. Det beror också på att andrahandsvärdet för många produkter minskar kraftigt direkt när de har lämnat butiken.

Värt att satsa på magasinering