Bemanningsföretagen för socionomer ökar

Woman in wheelchair in room

Att jobba som socionom kan vara givande, det är ett yrke där du hjälper dina medmänniskor. Samtidigt så möter du mycket lidande, allt beroende på inom vilken sektor du är anställd. I ett flertal kommuner hyr man in socionomer från bemanningsföretag. Detta är ett sätt att alltid ha någon tillgänglig för de som bäst behöver det.

Jobbet som socionom kan inkludera poster inom äldrevården. Eller så kan det vara fråga om en kurator på en skola. Kanske någon som tar sig an alla de svårigheter som handikappade möter i samhället. De sista åren har ett stort antal varit anställda för att möta några av de situationer som flyktingströmmen fört med sig. Socionom är ett viktigt arbete, ett som behövs på flera olika ställen.

Socionomer från bemanningsföretag

Istället för att anställa socionomer direkt så är det alltså vanligt att gå via ett bemanningsföretag. Det finns flera fördelar med att jobba genom ett bemanningsföretag. Inte minst så är lönen högre än när du är direkt anställd. Klicka här för att läsa mer om bra lön för en socionomkonsult.

Businesspeople

Men många trivs även med den variation av uppdrag och arbetsuppgifter som de får. Du kan ofta byta tjänster flera gånger under ett år och därmed möta ett stort antal situationer och personer. Detta kan hjälpa dig växa som socionom och samtidigt vara mycket stimulerande. Det är redan ett intressant jobb och när du varierar tjänsterna så blir det ännu mer attraktivt. Just denna känslan av frihet och utmaningar är för många en attraktion med bemanningsföretag. Du kan läsa mer på www.medkomp.se.

Ett viktigt arbete

Eftersom socionomer hjälper de svaga, på sätt och vis, så är det ett viktigt yrke. För en del räcker det med att ha någon som lyssnar och bryr sig om. Ofta kan du erbjuda konkreta lösningar och hjälp av olika slag. Många vet inte vad som finns tillgängligt eller vad de har rätt till. Därför måste en kunnig person fungera som en medlare mellan de olika parterna. Det finns en stor efterfrågan på socionomkonsulter. Om detta skriver Göteborgs-Posten i denna artikel.

Vissa socionomer koncentrerar sig på förebyggande arbete. Många har ett nära samarbete med polis och andra organisation för att hindra att alkoholmissbruk eller droger sprids i samhället. Andra hjälper nyblivna föräldrar, speciellt de som är lite yngre, att inte hamna i en negativ situation eller hjälpa dem med olika problem.

En socionom måste ha empati och medkänsla, det är grunden för deras arbete. Du möter ofta personer som sårats på olika sätt eller som upplever att de inte blir hörda. I tillägg så är det viktigt med en förståelse för hur samhället i allmänhet fungerar så att du kan riktigt sätta dig in i personens problem. För att veta vilken åtgärd eller stöd som behövs så är det bra att du har ett grepp om personens hela livssituation.

Businesspeople in Meeting

Att jobba som socionom

Det finns olika inriktningar med socionomutbildningen, men i grunden så är det fråga om en kombination av teori och praktik. Något som vuxit till sig på sista tiden är internationella och interkulturella inriktningar. Efter avslutade studier är det sedan dags att söka arbete.

En del trivs med att ha en fast anställning där de gör i stort sett liknande saker varje dag. Andra föredrar i stället att byta jobb oftare och möta nya utmaningar hela tiden. Det är här som bemanningsföretag kommer in i bilden. Samtidigt så är det vanligt att kommuner och landsting vänder sig till just dessa företag för att få socionomer. Det är alltså ett bra sätt att ha kontinuerlig anställning under bra förhållanden. Det finns viktiga utmaningar att ta hand om när bemanningsföretag hyr ut socionomer. Läs mer om detta i denna artikel från Göteborgs-Posten.

Ett framtida yrke

Det finns stort behov av socionomer, men olika sorters specialisering. Fortfarande så finns det flera svaga eller behövande element i samhället som måste få hjälp. Det tar några år att utbilda sig till socionom, men det är ett viktigt yrkesval. För att få ännu mer erfarenhet kan du ta ett år i utlandet. Det finns utbytesprogram för socionomer, i alla fall på grundnivå. Allt detta innebär att du kan skapa dig en yrkesroll som passar just dig, som du kan trivas med.

Genom att jobba som socionom genom ett bemanningsföretag så har du chansen att pröva på olika arbetssituationer. Detta kan underlätta valet om vidareutbildning eller specialisering. När du vet lite mer om vad jobbet innebär rent praktiskt så blir det också klarare vilken del av socionomyrket som tilltalar dig. Vissa bemanningsföretag ger också möjligheter till att förkovra dig ytterligare.

Jobba med bemanningsföretag

Det finns alltså flera fördelar med att jobba genom bemanningsföretag. De månar om sina anställda och gör allt de kan för att du ska få bra uppdrag. Du har en frihet som inte alls är den samma med en fast anställning, även om detta också kan vara en bra lösning. Ibland kan verksamhetsknutna problem göra det svårare att utöva ditt yrke, något du slipper som konsult.

En annan bra sak med att jobba med bemanningsföretag är att du kan ta en paus då och då. Dels kan det falla sig naturligt att ett projekt avslutas innan ett annat börjar. Men det är även upp till dig om du vill ta ett uppdrag eller inte. Detta ger mer svängrum för personliga planer. Eftersom lönen är högre som socionomkonsult så kan det kompensera för de lediga dagarna.

Mer arbete för socionomer

Det är inte ont om jobb för socionomer, utan istället är det större behov än någonsin av kompetent personal. Alla tjänster kanske inte är lika lockande eller tillfredsställande, men det finns en hel del att välja mellan. För den som tycker om att jobba med människor och har en känsla för deras problem kan socionomyrket vara det allra bästa.

Här har du möjlighet att verkligen hjälpa de som har behov av det, och förbättra deras livssituation. Det finns många som behöver ditt stöd, från unga till gamla. Du kan göra en skillnad i deras liv, och de är en del av det samhälle vi lever i.

 

Bemanningsföretagen för socionomer ökar