Viktigt med bra datumstämplar

De flesta saker har ett utgångsdatum. Folk rekommenderas att konsumera maten före detta datum eller använda medicinen. Ibland är det mycket viktigt med detta datum, eftersom man kan bli sjuk av dålig mat. Andra gånger är det mer en fråga om att de inte fungerar lika bra efter ett visst datum.

592-5-viktigt-med-bra-datumstamplarOfta är det ett sätt för producenten att skydda sig mot klagomål. De sätter datumet tidigare än vad som behövs för att inte folk ska kunna anklaga dem för någonting. Men vissa menar att ett antal företag säger att en del varor bör användas inom en viss tid för att man ska köpa nytt. Oavsett vilka anklagelser som kan riktas mot olika verksamheter så visar fakta att datumstämplar är viktiga av flera olika anledningar.

Datumstämplar där de behövs

Det är ju inte bara varor som måste märkas med ett datum. Även allt som har att göra med fakturering och bokföring måste stämplas. Det är vanligt med en datumstämpel för att märka när brev och annan korrespondens kommer in. Istället för att skriva allt för hand så är det mycket lättare med en stämpel där man kan ställa in dagens datum. Du kan köpa en bra konteringsstämpel från Stämpelfabriken.

Det går att utforma dessa stämplar på ett unikt och personligt sätt. Kanske genom att lägga till företagets namn, eller något annat som är viktigt för att märka dokumenten. En del är självfärgande medan andra kräver en stämpeldyna. Det går också att välja hur datumet ska se ut, allt beroende på vad de ska användas till. Läs mer om en bra datumstämpel här och köp en eller flera. De är verkligen användbara och nyttiga inom flera olika områden.

Flera användningsområden för datumstämplar

Förutom mat och dokument så är det alltid bra att veta hur gammalt något är. Det rekommenderas till exempel att skor som används för sport byts ut efter ett visst antal kilometer. En annan riktlinje här är att köpa nytt efter två år. De flesta som löper någorlunda regelbundet brukar tycka att det är ett ganska bra förslag. Även om de inte känner till vad producenten har sagt så känns det i benen när det börjar bli dags. Helsingborgs Dagblad skriver här om vikten av bra datumstämplar.

Hur gammal en bil är kanske inte står på någon datumstämpel men kan vara av vikt vid reparationer eller när man köper reservdelar. Det samma gäller många andra saker som används på en daglig basis. Faktum är att det mesta i samhället är baserat på att man vet när det är tillverkat eller på annat sätt noterar ett datum. Till och med när barnen föds så registrerar man på minuten när de kommit till världen. Ett frimärke som sitter på ett brev med en datumstämpel kan kosta mycket på auktion, allt beroende på värde och ålder.

Datum viktigt i verksamheten

Men det vanliga är ändå att man konterar eller datumstämplar fakturor och andra papper på ett kontor. Allt ska ju dokumenteras och registreras, och för bokföringen är det mycket viktigt att veta vilken dag en transaktion har skett. Sedan finns det datumstämplar med dubbla datum. Dessa kan användas när man vill visa mellan vilka datum något har gjorts eller ska göras. Allt som har med datum att göra kan planeras med en stämpel.

Tanken bakom datumstämplar är ju att förenkla arbetet. Istället för att hantera varje papper som ett enskilt dokument kan man ta itu med en hel hög snabbt och effektivt. De flesta kontor har mycket att göra och varje person måste kunna planera sin tid. Det tar bara någon minut att ändra datum på stämpeln och sedan tar själva jobbet inte lång tid. Den tid man får till övers kan användas till mer produktiva aktiviteter. Allt som kan bör förenklas, det är till och med grunden för en stor del av den elektronik som finns.

Hantverk alltid riktigt

Men trots all elektronik och de hjälpmedel som finns till hands, så kommer datumstämplar aldrig att bli överflödiga. Det är sant att mycket skickas via internet och e-post, men fortfarande så använder så gott som alla också vanliga papperskopior. Fakturor och brev, följesedlar och mycket annat skrivs fortfarande ut på papper. Dessa måste sedan stämplas med dagens datum, när de betalts, eller vad man än vill göra med det.

Alla vill veta när det är dags att byta ut något eller när man ska börja se efter tecken på att de börjar brytas ner. Det kanske bara är en rekommendation men det ligger något bakom det hela. När det kommer till mat så är det extra viktigt att känna till både när det tillverkats och sista datum för konsumtion. På kontoret så fyller datumstämplar fortfarande en viktig funktion. Så trots att världen blivit digital och elektronisk så finns det fortfarande områden där datumet spelar en stor roll och måste visas upp.

Viktigt med bra datumstämplar