Koppling mellan företag och pandemin

Pandemin har skapat problem för många människor runt om i världen. En del människor har kunnat behålla sina anställningar och därmed också sina inkomster. Bakom kulisserna har det dock i många fall funnits stora problem. Många företag har fått vända