Koppling mellan företag och pandemin

Pandemin har skapat problem för många människor runt om i världen. En del människor har kunnat behålla sina anställningar och därmed också sina inkomster. Bakom kulisserna har det dock i många fall funnits stora problem. Många företag har fått vända

Risken med fel efternamn

Risken med fel efternamn

Alla människor borde ha samma förutsättningar till att lyckas i livet. Detta är teoretiskt sett en viktig del i det svenska samhället. Ur ett praktiskt perspektiv kan man dock fråga sig om alla har samma möjligheter? Minoritetsgrupper vittnar om att